Wspólnota Tożsamość | Założyciele

Założycielami Wspólnoty są:

  • Urszula i Jacek Cupriakowie,
  • Aneta i Grzegorz Gałkiewiczowie,
  • Paulina i Jacek Osińscy,
  • ks. Krzysztof Kralka SAC,
  • ks. Łukasz Żaba SAC.