Wspólnota Tożsamość | Założyciele

Założycielami Wspólnoty są:

1) ks. Krzysztof Kralka SAC


Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej. W 2002 r. doświadczył nawrócenia i wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), w którym w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracuje w Lublinie. Założył Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji (której jest dyrektorem) oraz zespół Razem za Jezusem. Jest rekolekcjonistą głoszącym Słowo Boże w kraju i za granicą. Jego homilie oraz prowadzone przez niego wieczory uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi.

Jest autorem książek: „Sposób na niebo”, „Drogowskazy miłości”, „Drogowskazy wiary”, „Prawda – wolność – życie”, „Słowo, które uzdrawia”, „Most na drugi brzeg” oraz „Małżeństwo poddane Chrystusowi”.

2) wspólnota charyzmatyczna z Ożarowa Mazowieckiego

Została ona założona przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez Witka Wilka, świeckiego ewangelizatora. W styczniu 2004 r. poprowadził tam Seminarium Odnowy Wiary dla osób, które w przyszłości miały poprowadzić Seminarium otwarte dla wszystkich parafian. Zostało ono przeprowadzone w październiku 2004 r. Po nim, w grudniu, została zawiązana wspólnota charyzmatyczna, która pragnęła stać się Szkołą Nowej Ewangelizacji.

W 2006 r. ze Wspólnotą zaczął współpracować ks. Krzysztof Kralka SAC, będący wówczas klerykiem pallotyńskiego Seminarium w Ołtarzewie (nieopodal Ożarowa Mazowieckiego). W 2010 r., w czasie wygłoszonych przez niego rekolekcji wspólnotowych w Nałęczowie, na drodze modlitewnego rozeznania podjęta została decyzja o przekształceniu ożarowskiej wspólnoty w pierwszą wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca.