Wspólnota Wizja | Formacja

Formacja naszej Wspólnoty przebiega na kilku płaszczyznach formacyjnych:

1.Podręczniki formacyjne. Z naszych podręczników korzysta wiele wspólnot oraz szkół nowej ewangelizacji. Podręczniki dostępne do sprzedaży zewnętrznej znajdują się na stronie --> kliknij tutaj.

   2. Sesje Formacyjne

   3. Szkoła Animatora

   4. Szkoła Głoszących

   5. Szkoła Administratora

    Dodatkowo każdy rok formacyjny przeżywamy pod innym hasłem. Kierunek rozeznawany jest na wspólnej modlitwie przez członków Rady Generalnej.

    2023/2024 - "Poznaj pragnienia Mojego Serca i przyjmij Moje Słowo"
    2022/2023 - "Przyjacielu, po coś przyszedł...?"

    2021/2022 r. - "Nie bój się! Ja Jestem"

    2020/2021 r. - "Dom Ojca - miejsce dla wszystkich"

    2019/2020 r. - "W uwielbieniu"

    2018/2019 r. - "W duchu odpowiedzialności za wiarę, rodzinę i wspólnotę"

    2017/2018 r. - "Ku wielkiemu zawierzeniu"

    2016/2017 r. - "W pokornej służbie"

    2016/2016 r. - "Miłosierdzie to imię Boga"