Wspólnota Wizja | Formacja

Formacja naszej Wspólnoty przebiega na sześciu płaszczyznach formacyjnych:

  1. Podręczniki formacyjne
  2. Sesje Formacyjne
  3. Szkoła Animatora
  4. Szkoła Głoszących
  5. Szkoła Administratora
  6. Szkoła Ewangelizacji

Dodatkowo od kilku lat każdy rok formacyjny przeżywamy pod innym hasłem. Kierunek rozeznawany jest na wspólnej modlitwie przez członków Rady Generalnej.

2021/2022 r. - "Nie bój się! Ja Jestem"

2020/2021 r. - "Dom Ojca - miejsce dla wszystkich"

2019/2020 r. - "W uwielbieniu"

2018/2019 r. - "W duchu odpowiedzialności za wiarę, rodzinę i wspólnotę"

2017/2018 r. - "Ku wielkiemu zawierzeniu"

2016/2017 r. - "W pokornej służbie"