Wspólnota Wizja | Formacja

Formacja naszej Wspólnoty przebiega na sześciu płaszczyznach formacyjnych:

  1. Podręczniki formacyjne

2. Sesje Formacyjne

3. Szkoła Animatora

4. Szkoła Głoszących

5. Szkoła Administratora

6. Szkoła Ewangelizacji