Wspólnota Duchowość | Imię

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:

1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca

2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji Jana Chrzciciela polegającej na przyprowadzeniu Kościoła - Oblubienicy do Chrystusa Oblubieńca.