Wspólnota Wizja

Przez rozwój duchowy i zaangażowanie w ewangelizację pragniemy zakładać wspólnoty formacyjno-ewangelizacyjne w Kościele, dając Mu w ten sposób nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.

Strategią rozwoju Przyjaciół Oblubieńca jest pomnażanie wspólnot zdolnych do tego, by zakładać kolejne.

W realizacji tego zadania kierujemy się priorytetem formacji następców, zgodnie ze słowami św. Pawła: „To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tm 2, 2).