Wspólnota Tożsamość | Patron

Naszym mistrzem w życiu duchowym jest św. Jan Chrzciciel. Tak jak On pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi i Jego ludowi dać poznać zbawienie (por. Łk 1, 76-77). Wspólnota pragnie stawać się głosem, który pozwoli światu usłyszeć Słowo – żywego Chrystusa. Dlatego całe życie Przyjaciół Oblubieńca ma być podporządkowane Słowu. Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji św. Jana Chrzciciela, która polega na przyprowadzeniu Kościoła – Oblubienicy – do Chrystusa – Oblubieńca.
ks. Franciszek Mickiewicz SAC - "Przyjaciele Oblubieńca - studium biblijne":

  • Jezus powiedział o nim, że "między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana" - Łk 7, 28, ponieważ otrzymał ważne i niepowtarzalne zadanie przygotowania ludzi na przyjście Mesjasza i udzielania Mu chrztu w wodach Jordanu. On jednak pokornie wyznawał: "idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów" - Łk 3,16. Z drugiej jednak strony wśród wszystkich osób, które miały bezpośredni kontakt z Jezusem, tylko On nazwał siebie zaszczytnym mianem Przyjaciela Oblubieńca.
  • Określenie "przyjaciel oblubieńca" jest metaforą, ale - jak wiadomo - żadna metafora nie jest abstrakcyjna, lecz każda opiera się na rzeczywistych cechach jakichś osób lub rzeczy. Jan Chrzciciel zasłużył na taki tytuł swoją działalnością. Najpierw nauczaniem oraz udzielaniem chrztu przygotował lud (oblubienicę) na przyjście Mesjasza (Oblubieńca). Obudził w nim potrzebę odwrócenia się od grzechu, na nowo rozpalił w nim żar miłości do Boga oraz umocnił pragnienie czynienia dobra swym bliźnim. Kiedy zaś nadszedł zapowiadany Mesjasz, wskazał na Niego, mówiąc najpierw do tłumów, a potem do swych najbliższych uczniów: "Oto Baranek Boży" (J 1, 29.36), co autor Apokalipsy w swych wizjach godów eschatologicznych mógłby wyrazić słowami: "Oto Baranek - wasz Małżonek (Oblubieniec)" (por. Ap 19,7; Ap 21,9), idźcie za Nim.