Fundacja Zarząd

Ewa Adamowicz - Prezes Fundacji

Barbara Stadnik - Wice Prezes Fundacji

Zarząd Fundacji Wspólnota Przejaciele Oblubieńca