Fundacja Zarząd

Ewa Adamowicz - Prezes Fundacji

Marta Mendrek - Wice Prezes Fundacji

Zarząd Fundacji Wspólnota Przejaciele Oblubieńca