Wspólnota Rada Generalna

Członkowie Rady Generalnej:

1) ks. Łukasz Żaba SAC - Moderator Generalny

Kapłan, pallotyn. Moderator generalny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Rektor Domu Pallotyńskiego w Lublinie (przy ul. Monte Cassino). W wolnych chwilach lubi czytać książki, jeździć na rowerze, grać w siatkówkę i wędrować po górach.

2) ks. Piotr Spyra - I Wice Moderator Generalny

Szczęśliwy ksiądz. Ukończył studia doktoranckie z teologii (katechetyka), a także studia magisterskie: jazz 
i muzyka estradowa. Na co dzień pracuje w kurii diecezji zamojsko-lubaczowskiej, gdzie zajmuje się duszpasterstwem, ewangelizacją i mediami. Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji. Asystent diecezjalny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Współodpowiedzialny za organizację wakacyjnych spotkań dla młodzieży „Exodus Młodych”. W wolnej chwili odmawia różańce i ogląda filmy o Jamsie Bondzie.

3) Urszula i Jacek Cupriakowie - II Wice Moderator Generalny

Małżeństwo od 1989 roku. Szczęśliwi rodzice czwórki dzieci - syna i trzech córek oraz dziadkowie fantastycznej trójki wnucząt. Od chwili nawrócenia w 2004 r. żywo zaangażowani w życie Kościoła. Oboje formują się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca w Ożarowie Mazowieckim od początku jej istnienia. Wspólnie prowadzą gospodarstwo ogrodnicze.

4) ks. Marcin Przywara SAC - Asystent Kościelny Wspólnoty Przyjaciele OblubieńcaKsiądz Marcin Przywara SAC jest odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań i młodzieży w pallotyńskiej prowincji warszawskiej oraz Warszawską Pielgrzymkę Pieszą Akademickich Grup 17-stych na Jasną Górę. Pełni funkcję rektora pallotyńskiego domu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 16A w Lublinie. Prywatnie lubi wędkarstwo i podróże.

5) Ewa Adamowicz - ekonom generalny

Pracownik biura wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Formuje się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie od początku jej powstania. Odpowiedzialna za wspólnoty w Prowincji przemysko-rzeszowskiej. Odpowiedzialna za Fundację Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca i rozliczanie finansów (ekonom generalny). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej (KUL). Lubi sport, dobry film i odpoczynek w ciszy.

6) Aneta Stanuch

Z zawodu nauczyciel. Posiada bardzo długie doświadczenie wspólnoty – od 1997 r. w Odnowie w Duchu Świętym, od 2012 r. we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca.  W wolnych chwilach lubi oglądać filmy, czytać książki i zajmować się dekoracją kwiatową (florystyka).

7) Agnieszka Jasińska


Pochodzi z Błonia koło Warszawy. Od 10 lat formuje się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca w Ożarowie Mazowieckim. Pracuje w biurze wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Odpowiedzialna za zespół koordynatorów ds. budowy Centrum Formacji Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Pasje: muzyka, ludzie, podróże.

8) Małgorzata Kiluk

Szczęśliwa żona i mama. Z zawodu pedagog. Od 2013 roku formuje się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca. Odpowiedzialna za Prowincję Białostocką. Absolwentka Studium Teologii dla Świeckich w Instytucie Teologicznym w Białymstoku. Pasje: muzyka, podróże i aktywny wypoczynek.

9) Tomasz Kiluk 

Formuje się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca w parafii Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Odpowiedzialny wraz z żoną za wspólnoty w Prowincji Białostockiej. Absolwent Politechniki Białostockiej oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i SGH w Warszawie. Absolwent Studium Teologii dla Świeckich w Instytucie Teologicznym w Białymstoku. Lubi podróże i sporty zimowe.