Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Zakończenie SOW i powstanie nowej wspólnoty w Sandomierzu

Prowincja warszawska


autor:

Zakończenie SOW i powstanie nowej wspólnoty w Sandomierzu

28 czerwca zakończyło się Seminarium Odnowy Wiary w Sandomierzu, które było prowadzone przez osoby z Regionu Kraśnickiego. Owocem seminarium jest nowo powstała wspólnota Przyjaciele Oblubieńca przy parafii pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu.

Pasterzem wspólnoty został ks. Rafał Kucharski SAC.

Spotkania wakacyjne odbywają się co drugą środę w dniach: 19.07, 02.08, 16.08, 30.08 o godzinie 18:45 w kościele. A od września będziemy spotykać się w każdą środę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania!