Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Dzień skupienia wspólnoty z kościoła Świętego Ducha w Lublinie

Prowincja lubelska

Dzień skupienia wspólnoty z kościoła Świętego Ducha w Lublinie

W sobotę 29 czerwca w Święto Apostołów Piotra i Pawła, wspólnota Przyjaciele Oblubieńca, formująca się przy kościele rektoralnym Ducha Świętego w Lublinie miała swój dzień skupienia. 

Był to czas dziękczynienia i umocnienia. Po organizacyjnej krzątaninie rozpoczęliśmy modlitwę, która przygotowała nas do najważniejszego wydarzenia dnia, czyli Eucharystii. Umocnieni chlebem na życie wieczne, wysłuchaliśmy konferencji naszego, nowego duszpasterza księdza rektora dr Andrzeja Oleszko, który uścisnął każdego osobiście i z humorem rozpoczął głoszenie.

Rozmawialiśmy o rodzinie i jej fundamentach. Potem był czas na świadectwo, którym podzieliła się nasza koleżanka Kasia, żona, mama czwórki dzieci.

O godzinie 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a potem trwaliśmy w ciszy przed Jezusem Eucharystycznym.

Kolejnym punktem programu była konferencja o odpowiedzialności za wspólnotę, w której mocno wybrzmiały słowa cytowane przez papieża Franciszka „Odbuduj mój kościół”. 

Bardzo umocnił nas czas dzielenia się świadectwami. Każdy z uczestników miał nieograniczony czas na to, aby zaświadczyć o tym, jak wygląda moja relacja z Panem na zakończenie roku formacyjnego, jak wygląda moja relacja ze wspólnotą. A, że spotykaliśmy się w Święto Apostołów Piotra i Pawła, nasze świadectwa kończyliśmy krótką osobistą refleksją, odpowiadając na pytanie Jezusa, skierowanie do Św. Piotra „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci”. [J 21,15]

To był niesamowicie wspólnotowy czas. Otwieraliśmy przed sobą nasze serca i podziwialiśmy Pana za Jego dzieła jakie w nas czyni. Zobaczyliśmy też ile zależy od nas, aby nasza wspólnota wzrastała w jedności i miłości. Spotkanie zakończyliśmy uwielbieniem, wdzięczni Panu, że z taką troską i miłością formuje nasze serca.

Był też czas na podziękowania, dla wszystkich, którzy posługiwali jako animatorzy, czy odpowiedzialni za diakonie. A także niespodzianka dla solenizanta Piotra.

Dzień skupienia zakończyliśmy wspólnym grillowaniem i rozmowami. 

To był piękny czas w duchu odpowiedzialności, za wiarę, za rodzinę, za wspólnotę.