Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Rekolekcje dla administratorów i pasterzy wspólnot


autor:

Rekolekcje dla administratorów i pasterzy wspólnot

W dniach od 16 do 18 września odbyły się doroczne rekolekcje dla administratorów i pasterzy wspólnot Przyjaciół Oblubieńca, prowadzone przez jej Radę Generalną. W domu rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie zgromadziło się 161 osób, które pragnęły zbliżyć się do Boga i powierzyć Mu swą posługę we Wspólnocie.

Piątkowy wieczór rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył ks. Krzysztof Kralka SAC, Moderator Generalny Wspólnoty. W homilii przypomniał, że rozwiązaniem trudności nie jest pochylenie się i wpatrywanie w to, co trudne i bolesne, ale ufne i wytrwałe wznoszenie oczu ku górze – ku Jezusowi, który podnosi i umacnia. Podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, każdy z uczestników rekolekcji stawał przed Bogiem z pytaniami: Jaką łaskę otrzymałem już od Boga? Od czego zostałem uwolniony? Czy mimo trudności, zniechęcenia i zmęczenia w moim sercu wziąć jest pragnienie posługi dla wzrostu Królestwa Bożego na ziemi?

W sobotnie przedpołudnie odpowiedzialni za Wspólnotę zostali zaproszeni do medytacji Słowa Bożego, która równocześnie była rachunkiem sumienia z ich posługi, a póżniej do dzielenia się tym doświadczeniem w małej grupie. Mieli również okazję doświadczyć Bożej łaski w czasie modlitwy wstawienniczej. O godz. 15.00 uczestnicy rekolekcji wspólnie odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła celebrację Nabożeństwa Pokutnego. W sakramencie pokuty oraz w modlitwie indywidualnej każdy mógł stanąć przed Bogiem w prawdzie o swej słabości i przeprosić Go za grzechy i zaniedbania uczynione względem Niego, bliźnich i samego siebie, zwłaszcza w kontekście posługi we Wspólnocie. Popołudniowy blok rekolekcyjny zakończyło wspólnotowe uwielbienie Boga w doświadczeniu powrotu w Jego miłosierne ramiona. Wieczorna Eucharystia była szczególnie wyczekiwaną ucztą, w czasie której Bóg karmił i umacniał odpowiedzialnych do jeszcze większego zaangażowania w posługę przyprowadzania do Niego i rozkochiwania w Nim kolejnych ludzi. W homilii ks. Krzysztof Morawik SAC, Moderator Prowincjalny Prowincji Lubelskiej, wezwał zgromadzonych do kontemplacji krzyża. „Z krzyża czerpmy siłę do wypełniania tej pięknej posługi, do której zaprosił nas Bóg. Wpatrując się w krzyż upodabniajmy się do Tego, który całe swoje życie uczynił służbą. Ten krzyż jest bramą do chwały!” – mówił.

Niedzielny poranek w sposób szczególny był czasem integracji, budowania relacji i wymiany doświadczeń. W czasie Mszy świętej kończącej rekolekcje Moderator Generalny Wspólnoty zaprosił wszystkich do codziennego trwania w postawie miłosierdzia: „Droga wzrostu we wspólnocie to droga Chrystusa. Jako odpowiedzialni jesteśmy zaproszeni, by z każdym dniem stawać się coraz bardziej podobni do Niego w okazywaniu miłosierdzia. Tak jak z Jego przebitego na krzyżu serca wypłynęły krew i woda, tak z ran naszych serc wypływać ma miłosierdzie, które nigdy nie skreśla człowieka, ale wciąż kocha i daje kolejną szansę”.

Niezwykle ważnym i pięknym owocem rekolekcji jest pokazane przez Boga w czasie modlitwy hasło rozpoczynającego się roku formacyjnego Wspólnoty – „W pokornej służbie”. To zaproszenie do pokornej służby w codzienności skierowane jest nie tylko do administratorów i pasterzy wspólnot, ale także do każdego Przyjaciela Oblubieńca.