Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Relacja z drugiego i trzeciego dnia Kapituły Generalnej 4 Kwiecień 2016 11:


autor:

Relacja z drugiego i trzeciego dnia Kapituły Generalnej 4 Kwiecień 2016 11:

Poznaj szczegóły dwóch ostatnich dni spotkania odpowiedzialnych za naszą Wspólnotę.

Sobota rozpoczęła się od wspólnej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Umocnieni spotkaniem z Bogiem uczestnicy Kapituły zgromadzili się w sali konferencyjnej. Przedpołudnie było czasem sprawozdań z funkcjonowania naszej Wspólnoty. Ks. Krzysztof Kraka SAC rozpoczynając wspólne obrady przypomniał jak wiele zostało już wypracowane przez ostatnie lata, nad jakimi tematami pochylały się poprzednie spotkania Kapituły Generalnej oraz co będzie przedmiotem tegorocznego spotkania odpowiedzialnych za Wspólnotę. Marta Mendrek – Moderator Prowincji Białostockiej – oraz ks. Krzysztof Morawik SAC – Moderator Prowincji Lubelskiej – przedstawili charakterystykę funkcjonowania wspólnot w zarządzanych przez nich prowincjach, wskazali radości, wyzwania oraz perspektywę rozwoju na przyszłość. Ekonom Generalny przedstawił sprawozdanie finansowe z budżetu generalnego oraz omówił funkcjonowanie biura Wspólnot. Blok sprawozdań zakończyło wystąpienie Moderatora Generalnego podsumowujące stan naszych wspólnot. Obecnie w 14 diecezjach funkcjonuje 66 wspólnot, w których formuje się ponad 5500. Ks. Krzysztof Kralka SAC podsumował miniony rok, w którym świętowaliśmy jubileusz 5-lecia Wspólnoty. Wyjątkowymi wydarzeniami były: pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Włoch; Święto Patronalne Wspólnoty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, które zgromadziło około 3000 osób; oddelegowanie ks. Krzysztofa Morawika SAC do pracy w Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji; nowy podział administracyjny Wspólnoty oraz powstanie ogólnopolskiej strony www.przyjacieleoblubienca.pl. Moderator Generalny omówił także priorytety Wspólnoty na najbliższy czas.

Blok popołudniowy rozpoczął się od wspólnej Koronki do Miłosierdzia Bożego, po którym ks. Piotr Spyra – asystent kościelny Wspólnoty w diecezji zamojsko-lubaczowskiej – wygłosił konferencję formacyjną „Od źródła do szczytu”. W swoim wystąpieniu ukazał on drogę wzrostu duchowego w Kościele, a tym samym także cel funkcjonowania wspólnot i przeżywanej w nich formacji, która od ewangelizacji poprzez katechezę powinna prowadzić do mistagogii.

Następnie uczestnicy Kapituły zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył ks. Krzysztof Morawik SAC. W homilii przypomniał on, że jeśli Bóg powołuje do jakiejś misji, to uzdalnia również do jej realizacji. Po kolacji wszyscy stanęli do wspólnej modlitwy, w której powierzali Bogu Wspólnotę oraz prosili o łaskę poznania i realizacji Bożych pragnień względem niej. Sobotni wieczór był czasem integracji, wymiany doświadczeń i umacniania relacji.

Ostatni dzień Kapituły był skupiony wokół charyzmatu Wspólnoty. Ks. Krzysztof Kralka SAC zaprezentował i omówił Dokumenty określające funkcjonowanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, pochylając się w sposób szczególny nad bieżącym programem formacji we Wspólnocie. Moderator Generalny odpowiadał także na pytania, które napłynęły do biura Wspólnoty przed rozpoczęciem Kapituły.

Szczytem całego spotkania odpowiedzialnych było świętowanie uroczystości Miłosierdzia Bożego w czasie wspólnej Eucharystii. W miłosiernym sercu Jezusa uczestnicy składali Wspólnotę i jej przyszłość. W homilii ks. Krzysztof Kralka SAC podkreślił, że wspólnoty mają być miejscem nie tylko głoszenia Ewangelii, ale przede wszystkim życia nią na co dzień. Szczególnym tego wyrazem jest bycie miłosiernymi dla siebie nawzajem. Zachęcał, by każdy z odpowiedzialnych za Wspólnotę czuł się jej współzałożycielem i całym sercem troszczył się o jej dobro.

III Kapituła Generalna pozwoliła objąć szerokim spojrzeniem wszystkie 66 wspólnot w różnych miejscach Polski i Anglii oraz dostrzec ich ubogacającą różnorodność. Była ona czasem dziękczynienia za to, czego już doświadczyliśmy, oraz szukania wniosków na przyszłość i nowych inspiracji. Spotkanie odpowiedzialnych za Wspólnotę pogłębiło jedność między nimi i na nowo uświadomiło im, że pełniona przez nich misja jest Bożym dziełem, do którego ich zaprosił i które otacza swą opieką.