Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Prowincja lubelska

Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

15 marca w katedrze lubelskiej odbyła się Msza św. z ustanowieniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Do grona nadzwyczajnych szafarzy dołączyło 45 osób, w tym członkowie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca z Prowincji lubelskiej. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, sprawowali ją prezbiterzy z parafii, dla których ustanawiani są szafarze.

Abp Stanisław Budzik:
„Wielką radością dla Kościoła w Lublinie są nowi nadzwyczajni szafarze Komunii św. posłani by służyć Kościołowi, samemu wzrastać w wierze nadziei i miłości oraz w przyjaźni z Chrystusem. Kościół powierza waszym dłoniom swój największy skarb: Ciało Chrystusa. Będziecie podawać Chleb Życia ludziom. Niech wypowiadane przez was słowa: Ciało Chrystusa nie będą pustą formułą, ale niech od waszej wiary zapala się wiara innych.”