Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Relacja z drugiego dnia Kapituły Generalnej


autor:

Relacja z drugiego dnia Kapituły Generalnej

Formacja do pokornej służby, podsumowanie roku, poznanie perspektyw rozwoju i wyzwań stojących przed naszą Wspólnotą, a przede wszystkim wspólne stawanie przed Bogiem – to wszystko działo się w drugim dniu Kapituły Generalnej.

Drugi dzień Kapituły Generalnej rozpoczął się od wspólnotowej jutrzni, której przewodniczył ks. Artur Płaziński, pasterz wspólnoty przy parafii pw. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Kielcach. Po śniadaniu i przerwie kawowej przyszedł czas na konferencję formacyjną, związaną z hasłem Kapituły, którą wygłosił ks. dr Jan Miczyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że wezwanie do pokornej służby jest zaproszeniem do naśladowania samego Jezusa. „To nie tylko zadanie do wykonania i pewien trud, ale przede wszystkim ogromna łaska. Jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjąć miłość Boga i odpowiedzieć na nią miłością względem bliźnich, wyrażoną w konkretnej służbie. To okazja, byś stawał się podobny do Jezusa, pełnego pokory, łagodności i miłosierdzia” – powiedział. Głoszący wskazał również pokusy pojawiające się na drodze pokornej służby, a także sposób ich przezwyciężania.

O 11:30 wszyscy zgromadzili się w kaplicy na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC. Powiedział on, że naszym wzorem w podejmowaniu pokornej służby jest Jezus. „Jezus robił wszystko z jednego powodu – z miłości. Tylko ona może być motywacją podejmowanej przez nas służby. Jeśli ktoś służy z jakiegokolwiek innego powodu niż miłość, rozmija się w tej służbie z Bogiem” – mówił. Wskazał też, że pokorna służba prowadzi do oczyszczenia i uświęcenia człowieka. „Droga pokornej służby to droga umierania dla siebie i swoich pragnień, by coraz pełniej żyć dla Boga i stawać się do Niego podobnym. Na tej drodze Bóg stopniowo oczyszcza nas z tego, co jest w nas słabe i grzeszne. W miejsce starego człowieka pojawia się nowy, żyjący życiem samego Boga” – zakończył.

Po przerwie obiadowej uczestnicy Kapituły spotkali się w auli, by wysłuchać konferencji Moderatora Generalnego, podsumowującej miniony rok formacyjny i przedstawiającej aktualny stan Wspólnoty. Przyjaciele Oblubieńca to już 6213 osób formujących się w 91 wspólnotach, z których aż 29 zostało założonych w 2016 roku. Wspólnota jest obecna w osiemnastu diecezjach polskich i dwóch angielskich. Ks. Krzysztof ogłosił też nowy podział administracyjny: od dziś funkcjonują 3 prowincje – białostocka, lubelska i warszawska (nowa), na które składa się 14 regionów. Odpowiedzialni za wspólnoty lokalne zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, dotyczącym zarówno budżetu generalnego, jak i budżetów regionalnych. Moderator Generalny przedstawił perspektywy rozwoju Wspólnoty, a także największe wyzwania, z jakimi będziemy się mierzyć w najbliższym czasie.

Popołudniowy blok konferencji zakończył się prezentacją odpowiedzi ks. Krzysztofa Kralki SAC na pytania nadesłane przez wspólnoty lokalne w ankietach przygotowanych z okazji Kapituły Generalnej.

Na zakończenie dnia wszyscy spotkali się w kaplicy na modlitwie wspólnotowej. Był to piękny czas głębokiego stanięcia w Bożej obecności, uwielbienia Jego łaski, którą tak hojnie nas obdarza, a także wsłuchiwania się w Jego głos i poznawania Jego pragnień względem naszej Wspólnoty.

Po wspólnej modlitwie odpowiedzialni za wspólnoty mieli okazję do integracji i dzielenia się swoimi doświadczeniami z życia osobistego i wspólnotowego.