Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Zakończenie IV Kapituły Generalnej


autor:

Zakończenie IV Kapituły Generalnej

Ostatni dzień Kapituły Generalnej był okazją do zapoznania się z praktycznym wymiarem realizacji hasła tegorocznego roku formacyjnego, a także wejścia w jeszcze głębsze zrozumienie wizji formacji, jaką przeżywamy w Kościele i naszej Wspólnocie.

Dzień rozpoczął się od wspólnej jutrzni, której przewodniczył ks. Piotr Spyra, asystent kościelny Wspólnoty w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Następnie wszyscy odpowiedzialni zgromadzili się w auli, by zapoznać się z praktyką realizacji wezwania do pokornej służby w różnych diakoniach, funkcjonujących na poziomie wspólnot lokalnych i regionów. Odpowiedzialni za poszczególne diakonie dzielili się sposobem ich funkcjonowania, wizją formacji ich członków, a także perspektywami rozwoju i stojącymi przed nimi wyzwaniami.

Po krótkiej przerwie uczestnicy Kapituły wysłuchali konferencji ks. Krzysztofa Kralki SAC o wizji formacji w Kościele i wspólnocie „Przyjaciele Oblubieńca”. Wskazał on – w kontekście formacji w naszej Wspólnocie – poszczególne etapy drogi duchowego wzrostu, do której zaproszony jest każdy chrześcijanin, a także niebezpieczeństwa, które na niej napotyka. Nawiązując do duchowości ignacjańskiej przestrzegł przed oczekiwaniem, że w naszym życiu duchowym – osobistym i wspólnotowym – będziemy doświadczali jedynie duchowych pocieszeń, i przypomniał, że jest ono nieustannym falowaniem od pocieszenia do strapienia. Moderator Generalny zwrócił szczególną uwagę na paschalny wymiar chrześcijańskiej formacji. „Zostaliśmy zaproszeni do drogi na szczyt, a nie do chodzenia dolinami. To droga nieustannego obumierania. Obumierania nie dla samego obumierania, ale po to, by razem z Chrystusem zmartwychwstawać. By znaleźć się w Jego chwale. Dopóki nie zgodzisz się na krzyż w twojej osobistej drodze duchowego wzrostu, nie wyjdziesz z dolin ku szczytowi głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Dopóki nie zgodzisz się na Bożą wizję tej drogi, na trudy i doświadczenia, które znajdą się na niej, by stać się windą przyspieszającą twe wznoszenie się do świętości – twoje serce zamiast pokoju i radości, pełne będzie narzekania i lęków, a problemu będziesz szukał w swojej wspólnocie i we wszystkich wokół. Potrzebujemy intronizować krzyż w naszym życiu duchowym i przyjąć taką łaskę Boga, jaką nam daje, a nie jaką sobie wymarzyliśmy, a wtedy doświadczymy, że to obumieranie jest ożywiające, a z tego krzyża tryska pełnia życia” – powiedział. Moderator Generalny podkreślił, że formacja przeżywana we Wspólnocie jest tożsama z wizją formacji, jaką przedstawia człowiekowi katolicka teologia duchowości i całe Magisterium Kościoła: „Wizji formacji uczymy się wsłuchując w głos Boga i wpatrując w Jego Kościół oraz drogi duchowego wzrostu, którymi prowadzi ludzi kolejnych wieków”.

IV Kapituła Generalna zakończyła się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. dr Zenon Hanas SAC, nowo wybrany przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wygłosił on również homilię, w której wyjaśnił duchowe znaczenie obrazów światła i soli, obecnych w dzisiejszej Ewangelii. Oprócz powszechnie znanych analogii, dotyczących dawania świadectwa czy nadawania życiu smaku, zwrócił uwagę na związek soli z potem i łzami. „To może mało atrakcyjny związek, ale wyraża niezwykłą prawdę o życiu duchowym – ono kosztuje. Bycie przyjacielem Oblubieńca kosztuje. Niesienie odpowiedzialności za siostry i braci we wspólnocie kosztuje. Trzeba ponieść konkretny wysiłek, napocić się duchowo i nieraz doświadczyć fizycznych łez. Ale to piękna droga i niezwykła misja, która ma ogromną wartość w oczach Boga” – mówił. W zakończeniu Ksiądz Prowincjał zaprosił odpowiedzialnych za wspólnoty do jeszcze bardziej odważnego świadczenia o swej przyjaźni z Oblubieńcem oraz przyprowadzania do Niego tych, którzy jeszcze Go nie znają.

W słowie kończącym Kapitułę ks. Krzysztof Kralka SAC podziękował wszystkim za zaangażowanie w prowadzenie wspólnot lokalnych i ich rozwój, a także ogłosił powołanie Kolegium odpowiedzialnego za wybór nowego Moderatora Generalnego Wspólnoty w przypadku wakatu w tej posłudze. W jego skład weszli: Ewa Adamowicz, Urszula Cupriak, Marta Mendrek, Aneta Stanuch, Jacek Cupriak, ks. Krzysztof Morawik SAC oraz ks. Piotr Spyra. Po obiedzie odbyło się spotkanie Rady Generalnej, w czasie którego podsumowano Kapitułę i zaplanowano najbliższe wydarzenia w naszej Wspólnocie.