Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Relacja z wizyty w angielskich wspólnotach

Wspólnoty podlegające pod Moderatora Generalnego


autor:

Relacja z wizyty w angielskich wspólnotach

W dniach od 2 do 8 grudnia ks. Tomasz Bondzio oraz al. Radosław Mielczarek udali się do naszych angielskich wspólnot, aby głosić im Słowo Boże, modlić się z nimi i towarzyszyć w ich formacji.

Pierwszego dnia wizyty w Anglii, w godzinach wieczornych, odbyło się spotkanie formacyjne w niewielkiej wspólnocie w Banbury, która rozważa podręcznik „Szkoła Walki Duchowej”. Ks. Tomasz wygłosił konferencję poświęconą taktykom, które stosuje zły duch próbując niszczyć życie duchowe w człowieku. Następnie wszyscy stanęli do modlitwy uwielbienia Boga, który jest większy i mocniejszy od tego, który usiłuje nas od Niego odciągnąć.

W sobotę ks. Tomasz i al. Radosław spotkali się ze wspólnotą w Rugby, która przeżywa Seminarium Odnowy Wiary. Uczestnicy wysłuchali konferencji o nowym życiu w Duchu Świętym, po której nastąpiła modlitwa o osobiste przyjęcie i doświadczenie daru Ducha Świętego. Serca około 30 osób zostały napełnione Jego żywą obecnością, przynoszącą pokój i głęboką radość.

Niedziala była dniem spotkania ze wspólnotą w Braintree, która wzrasta pochylając się nad treściami „Szkoły modlitwy”. Jej członkowie mieli okazję zgłębić istotę modlitwy słuchając nauczania przygotowanego przez al. Radosława. Po wspólnym uwielbieniu odbyła się Msza święta dla całej Polonii mieszkającej w Braintree, której przewodniczył ks. Tomasz. Na zakończenie, w salce parafialnej, wraz z administratorami i animatorami dokonano ewaluacji spotkania formacyjnego, próbując dostrzec to, co funkcjonuje prawidłowo, oraz to, co należy w przyszłości poprawić.

Kolejnego dnia wizyty w Anglii miało miejsce spotkanie ze wspólnotą w Oxford, które rozpoczęło się Eucharystią. Formujący się tu Przyjaciele Oblubieńca, którzy rozpoczęli właśnie rozważanie podręcznika „Dwie drogi”, wysłuchali konferencji ks. Tomasza, dotyczącej dwóch pierwszych tygodni przeżywanej przez nich formacji. Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie ewaluacyjne, w którym uczestniczył ks. Krzysztof Pająk, pasterz wspólnoty, oraz jej administratorzy i animatorzy.

We wtorek ks. Tomasz i al. Radosław spotkali się w Gloucester z ostatnią ze wspólnot, które odwiedzili w czasie tego wyjazdu. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą. Po niej nastąpiła konferencja poświęcona dwóm pierwszym rozdziałom podręcznika „Dwie drogi”, który niedawno zaczęli rozważać członkowie tej wspólnoty.

Wizyta w Anglii była niezwykłym czasem wzajemnego obdarowywania się wiarą poprzez składanie świadectwa o pełnym mocy działaniu Boga w życiu osobistym i wspólnotowym.