Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Rekolekcje dla animatorów

Prowincja lubelska


autor:

Rekolekcje dla animatorów

W sobotę (8 października) w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie odbyły się rekolekcje, w których wzięło udział ponad 250 animatorów ze wspólnot należących do regionów: lubelskich – Wieczerzy Pańskiej i św. Maksymiliana, kraśnickiego, biłgorajskiego i zamojskiego, a także odpowiedzialni ze wspólnoty z  Rzeszowa. Rekolekcje poprowadzili: Moderator Generalny Wspólnoty – ks. Krzysztof Kralka SAC – oraz członkowie Rady Generalnej – ks. Krzysztof Morawik SAC, Aneta Stanuch i Ewa Adamowicz.

Rekolekcje rozpoczęły się wspólną modlitwą, a następnie ks. Krzysztof Kralka SAC wygłosił konferencję „Posługa animatora zakorzeniona w Chrystusie”. Przypomniał w niej, jak ważna jest osobista relacja z Chrystusem, który uzdalnia do podjęcia misji i daje siłę do jej wypełnienia. Mówił: „Niech Pan, według bogactwa swego majestatu, obdarzy was przez swojego Ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka. Bo od tego, co jest wewnątrz, zależy to, co na zewnątrz. Bez umocnienia człowieka wewnętrznego, nic nie zdziałamy. Bez zakorzenienia w Chrystusie, nie jesteśmy w stanie wypełnić naszej misji prowadzenia innych do Niego. Nie możemy realizować naszej misji nie będąc przyjaciółmi Jezusa, przyjaciółmi Oblubieńca”.

Po konferencji uczestnicy rekolekcji mogli spotkać się z Bogiem na osobistej modlitwie Słowem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie, w czasie przerwy kawowej, mieli okazję do budowania relacji i dzielenia się doświadczeniem wiary, formacji i posługi we Wspólnocie oraz życiem osobistym. Po przerwie wszyscy zgromadzili się w kościele, aby stanąć do modlitwy wspólnotowej, prowadzonej przez członków Rady Generalnej Wspólnoty. Był to czas żarliwego wołania o odnowienie doświadczenia Bożej miłości oraz przyjście Ducha Świętego, który przemienia serca oraz odnawia zapał i gorliwość do pokornej służby Bogu. Modlitwa była też wypełniona radosnym dziękczynieniem za wierność i łaskawość Boga, którą nieustannie objawia w życiu uczestników rekolekcji i całej Wspólnoty.

Kulminacyjnym punktem rekolekcji była wspólna Eucharystia, podczas której Moderator Generalny Wspólnoty wygłosił homilię o godności człowieka ochrzczonego. Podkreślił on, że „jesteśmy błogosławieni, kiedy słuchamy Słowa Bożego i że jeżeli tylko żyjemy w Chrystusie, mamy moc, by iść w pokornej służbie do braci i sióstr, którzy żyją obok nas”.

Rekolekcje zakończyło zaproszenie do włączenia się w posługę w tworzących się diakoniach: ewangelizacji, liturgicznej, muzycznej i miłosierdzia.