Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Spotkanie Rady Generalnej


autor:

Spotkanie Rady Generalnej

We środę (19 października) w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Rady Generalnej naszej Wspólnoty.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią, w czasie której homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC. Przypomniał w niej, że każdy człowiek jest zaproszony do trwania w bliskiej i głębokiej relacji z Bogiem, dzięki której może odkrywać i realizować Jego pragnienia oraz prowadzić innych do kroczenia Jego drogami.Podczas obrad podsumowano wrześniowe rekolekcje dla administratorów i pasterzy wspólnot oraz, na drodze modlitewnego rozeznania, podjęto decyzje dotyczące styczniowych rekolekcji Rady Generalnej, funkcjonowania Diakonii Miłosierdzia oraz bieżących spraw Wspólnoty. Rada pochyliła się również nad tematyką i planem kolejnej Kapituły Generalnej, która odbędzie się w dniach 3-5 lutego 2017 r. w Warszawie.Wszystkie ustalenia zostaną wkrótce przekazane wspólnotom.