Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Zawiązanie wspólnoty w Pułtusku

Prowincja warszawska


autor:

Zawiązanie wspólnoty w Pułtusku

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), która jest świętem patronalnym naszej Wspólnoty, w Bazylice Zwiastowania NMP w Pułtusku sprawowana była Eucharystia, podczas której nastąpiło zawiązanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Mszy świętej przewodniczył ks. kan. Wiesław Kosek, proboszcz parafii.

Pod koniec Eucharystii na ręce Księdza Proboszcza złożona została ikona Jezusa z Przyjacielem, znak naszej Wspólnoty. Podziękował on za ożywienie wiary parafian, które dokonało się w czasie Seminarium Odnowy Wiary, i wyraził nadzieję na dalszy wzrost duchowy członków nowo powstałej wspólnoty.

Po Mszy świętej odbyła się konferencja, w której odpowiedzialny za Seminarium Odnowy Wiary nawiązując do biblijnej funkcji przyjaciela oblubieńca i jej realizacji w życiu patrona dnia, św. Jana Chrzciciela, zapoznał zgromadzonych z charyzmatem wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i jej wizją formacji.

Uroczystość zakończyła się wspólnym świętowaniem, które było okazją do dziękczynienia Bogu i dzielenia się tym, jak przemienił życie uczestników Seminarium Odnowy Wiary.

Administratorem i pasterzem wspólnoty został ks. Marcin Lewandowski.