Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

„Przyjaciele Oblubieńca” – nowość wydawnictwa Apostolicum


autor:

„Przyjaciele Oblubieńca” – nowość wydawnictwa Apostolicum

W wydawnictwie Apostolicum ukazało się biblijne studium poświęcone roli przyjaciela oblubieńca w historii Izraela i w życiu Kościoła. Książka nosi tytuł „Przyjaciele Oblubieńca”, a jej autorem jest ks. Franciszek Mickiewicz SAC.

Jezus Chrystus – Boski Oblubieniec – pragnie całą ludzkość uczynić swą umiłowaną oblubienicą. Aby mogło tak się stać, posyła do niej swych przyjaciół, aby przygotowali ją na Jego przyjście i przyjęcie.

W swej pracy apostolskiej mają oni wzór w starotestamentalnych prorokach, Janie Chrzcicielu, Apostole Pawle i innych apostołach, którzy poświęcili swe życie głoszeniu Jezusa – Słowo i rozkochiwaniu w Nim.

Książka ks. Franciszka Mickiewicza SAC przybliża dzisiejszym przyjaciołom Oblubieńca te postacie i zaprasza, by wchodząc w coraz bardziej zażyłą relację z Jezusem, przyprowadzali do niego kolejnych ludzi.