Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Koniec formacji głoszących w regionie lubelskim – Wieczerzy Pańskiej

Prowincja lubelska


autor:

Koniec formacji głoszących w regionie lubelskim – Wieczerzy Pańskiej

We wtorek (21 czerwca) zakończyła się Diakonia Nauczania w regionie lubelskim – Wieczerzy Pańskiej, w której uczestniczyło niemal 30 osób.

Przez ostatnie pięć miesięcy uczestnicy Diakonii spotykali się co dwa tygodnie, by nauczyć się jak przygotowywać głoszenie kerygmatyczne i dawać świadectwo żywej wiary. Przewodnikiem w formacji była pozycja Kaznodziei Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessy – „Tajemnica głoszenia Słowa Bożego”.

4 filarami formacji w czasie Diakonii Nauczania były podstawy teoretyczne (z zakresu teologii biblijnej, pastoralnej i dogmatycznej) , warsztaty praktyczne, modlitwa i lektura duchowa, a także osobista praca uczestników.

Każdy z nowo uformowanych głoszących został zaproszony do kontynuowania formacji poprzez udział w kursie „Apollos” i lekturę uzupełniającą, a przede wszystkim przez głoszenie Słowa, w myśl towarzyszącego Diakonii motta: „Głosić uczymy się głosząc, a Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych.”