Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

„Szkoła walki duchowej” – nowy podręcznik formacyjny naszej Wspólnoty!


autor:

„Szkoła walki duchowej” – nowy podręcznik formacyjny naszej Wspólnoty!

Z radością informujemy o wydaniu kolejnego podręcznika z I etapu formacji – „Szkoła walki duchowej”.

Podręcznik to teoretyczno-praktyczne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące walki duchowej. Zawarte w nim zostały rozważania biblijne wraz z komentarzem przygotowanym w oparciu o Tradycję Kościoła oraz pytania i ćwiczenia duchowe, pozwalające wprowadzić poznawane treści w praktykę. Ponadto każdy tydzień formacji zamyka dodatek katechetyczny, czyli niezbędna wiedza teologiczna na temat walki duchowej.

„Szkoła walki duchowej” to propozycja dla osób pragnących nabierać mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Każdy, kto świadomie i dobrowolnie przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, doświadczy walki o relację z Nim. Możemy jednak uczyć się od Tego, który przewodzi nam w wierze i ją wydoskonala (por. Hbr 12,2a), jak zwyciężać nasze codzienne duchowe walki.

Podręcznik można zakupić w biurze Wspólnoty (Al. Warszawska 31).