Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Święto wspólnoty w Prowincji Lubelskiej oraz Siedleckiej - 3 czerwca 2023


autor:

Święto wspólnoty w Prowincji Lubelskiej oraz Siedleckiej - 3 czerwca 2023

W ubiegłą sobotę 3 czerwca w par. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie odbyło się święto wspólnoty dla 400 osób z Prowincji Lubelskiej i Siedleckiej.

Razem z nami świętowali również pasterze wspólnot oraz ks. Łukasz Żaba SAC - Moderator Generalny i ks. Łukasz Głaz - asystent wspólnot w Archidiecezji Lubelskiej.

Chwała Bogu za czas:

  • medytacji Słowa,
  • adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
  • słuchania konferencji,
  • słuchania świadectw dot. działania Duchu Świętego w życiu osobistym i wspólnotowym,
  • wspólnej służby i współpracy obu prowincji,
  • wołania o Ducha Świętego,
  • modlitwy uwielbienia,
  • rozmów i świętowania przy dobrym jedzeniu przygotowanym przez członków poszczególnych wspólnot.

Tego dnia zostały również ogłoszone zmiany odpowiedzialnych. Aneta Stanuch przestaje pełnić funkcję Moderatora Prowincji Lubelskiej, a nowym moderatorem została Magdalena Kęsy. W związku z tym Magda przestała pełnić posługę Moderatora Regionu św. Antoniego, a jej następcą jest Monika Osinowska. Barbara Stadnik kończy posługę Moderatora Regionu Wieczerza Pańska, a jej posługę przejmuje Magdalena Niedziałek. Był to czas podziękowania za dotychczasową posługę oraz modlitwy nad nowymi odpowiedzialnymi, którą poprowadził ks. Łukasz Żaba SAC. Chwała Bogu, że formacja następców trwa!

W czasie konferencji ks. Łukasz Głaz wskazywał m.in. na właściwe rozumienie kryzysów życiowo-duchowych, wierność, wytrwałość a także owartość na NOWE, które bez wątpienia Bóg chce czynić w naszych wspólnotach.

Niech podsumowaniem święta będzie końcówka konferencji: "Tożsamość wspólnoty realizuje się w naszym charyzmacie. Jeśli jesteś Przyjacielem Oblubieńca, to jesteś zaproszony do formacji i ewangelizacji. (…) Jeśli nie dbasz o swoją tożsamość, to stajesz się byle kim, stajesz się szary. Nie pociąga takie świadectwo. (…) Kryzys wynika z utraty tożsamości. Jeśli chcemy powiedzieć, że Kościół teraz przeżywa kryzys, to dlatego, że stracił swoją tożsamość. Zajmuje się wszystkim innym, tylko nie Ewangelią. Może dlatego nie jest tak pociągający. (…) Jeśli wspólnota nie będzie zajmowała się formacją i ewangelizacją, to nie będziemy Przyjaciółmi Oblubieńca… To będzie koło wzajemnej adoracji, miejsce, gdzie można miło spędzić czas, ale gdzie nie doświadczysz Boga żywego… Dlatego to, do czego może wzywać nas kryzys, to jest odnowa tożsamości i to, żeby nie bać się! Bo to „nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy dzieła…” (Za 4, 6) Miejmy otwartość na to, żeby nasza wspólnota była otwarta na nowy powiew Ducha! Żebyśmy modlili się w taki sposób, w jaki może w Twojej parafii się nie modlą! Posługujcie modlitwą wstawienniczą! Posługujcie modlitwą o uzdrowienie! Posługujcie modlitwą uwielbienia! Coś czego ludzie nigdzie nie znajdą (osoby z Twojej parafii). Po to, żeby nie siebie reklamować, ale żeby głosić w mocy – Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie! To jest Boże wezwanie, ta nowość, której bardziej trzeba nam się przyglądać. Nie tylko o tym mówić, ale przede wszystkim to praktykować i tym żyć”.