Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Warsztaty Uwielbienia 25.02.2023


autor:

Warsztaty Uwielbienia 25.02.2023

W sobotę 25 lutego w par. św. Antoniego w Lublinie odbyły się Warsztaty Uwielbienia, w których uczestniczyło aż 180 osób posługujących muzycznie oraz odpowiedzialnych za prowadzenie modlitwy uwielbienia we wspólnotach z Prowincji Siedleckiej, Lubelskiej oraz Przemysko-Rzeszowskiej.

Warsztaty poprowadzili dla nas członkowie Wspólnoty Uwielbienia "Głos Pana" ze Skierniewic. Katarzyna Mikulska oraz Marcin Wasilewski (liderzy uwielbienia) z wielką prostotą, pokorą, a jednocześnie pasją i ogniem w sercu głosili Jezusa, który działa w ich życiu wielkie rzeczy. Zapalali nasze serca pragnieniem oddawania Jemu chwały nie tylko na spotkaniach wspólnoty, ale przede wszystkim - dzień po dniu - każdym gestem, oddechem, decyzją nawrócenia. Bo w życiu prawdziwego czciciela Boga, nie ma miejsca na dwuznaczności!

Na zakończenie spotkania - razem z zespołem uwielbienia Wspólnoty "Głos Pana" - trwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem uwielbiając Boga oraz podejmowaliśmy po raz kolejny decyzję zaufania, by On poprowadził nas dalej, nawet jeśli przyjdzie nam chodzić po wodzie.

Jesteśmy niezwykle poruszeni tym, co się wczoraj wydarzyło. Wierzymy, że będziemy oglądać wielkie owoce tego czasu w naszym życiu osobistym i wspólnotowym. Bardzo ubogacające współpraca między naszymi wspólnotami! Dziękujemy za świadectwo Waszej wiary, dzielenie się tym, co Bóg złożył w Waszych sercach. Wierzymy, że to dopiero początek naszej współpracy. Bóg ma zawsze więcej! Chwała Jemu za wszystko, co uczynił!

"Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen" Ef 3, 20-21