Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Rekolekcje dla animatorów prowincji białostockiej

Prowincja białostocka


autor:

Rekolekcje dla animatorów prowincji białostockiej

W miniony piątek, Mszą świętą w parafii Matki Bożej Fatimskiej, rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje dla 315 animatorów i odpowiedzialnych z białostockiej prowincji wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Poprowadził je ks. Krzysztof Kralka SAC, Moderator Generalny Wspólnoty.

Ksiądz Krzysztof wyraził głęboką radość, że zaledwie po trzech latach od pierwszej ewangelizacji w „kościele matce” naszych wspólnot – parafii MB Fatimskiej – spotkało się tu ponad trzysta osób odpowiedzialnych za wspólnoty, a więc niemal tyle, ile zgromadziło pierwsze Seminarium Odnowy Wiary.

Piątkowa homilia i adoracja wprowadziły w głębię kontemplacji jako modlitwy osobistej, która przemienia serca i prowadzi do zażyłej bliskości z Jezusem w życiu duchowym.

W sobotę spotkania odbywały się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Dotyczyły priorytetów w życiu duchowym, pogłębienia relacji z Bogiem oraz procesu wejścia na drogę ascezy. Centralnym momentem dnia była Msza Święta sprawowana w Katedrze Białostockiej – sercu Archidiecezji. Ksiądz Krzysztof w homilii przypomniał, że wspólnota Przyjaciele Oblubieńca jest w sposób szczególny związana z życiem parafii i diecezji. Powiedział on, że miarą wielkości w rozwoju duchowym jest bezinteresowna służba miłości siostrom i braciom.

Niedziela wprowadziła nas w czas przeżywania Adwentu oraz nadchodzącego rozpoczęcia Świętego Roku Miłosierdzia Bożego. W słowie kończącym czas rekolekcji ksiądz Krzysztof zapraszał do roztropnych i mądrych wyborów opartych na Ewangelii Jezusa Chrystusa, której autentycznymi świadkami mamy się stawać na co dzień.

Podczas rekolekcji odbyły się rady regionów, podczas których odpowiedzialni dzielili się bieżącymi sprawami wspólnot oraz planowali przyszłe działania ewangelizacyjne i formacyjne.