Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Rekolekcje dla administratorów i pasterzy Wspólnoty


autor:

Rekolekcje dla administratorów i pasterzy Wspólnoty

W dniach od 4 do 6 grudnia w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach odbyły się doroczne rekolekcje dla administratorów i pasterzy wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

128 osób, w tym trzy osoby odpowiedzialne za wspólnoty w Anglii, przez trzy dni pochylało się nad Słowem Bożym i poddawało się Jego prowadzeniu. Czas rekolekcji zapraszał do zweryfikowania swojego kroczenia za Panem i udzielenia na nowo odpowiedzi na pytanie, czy Jezus jest rzeczywiście jedyną i najcenniejszą perłą mojego życia. Poprzez głoszone Słowo Bóg przypomniał, że jest Bogiem miłości miłosiernej i zapraszał do bycia miłosiernymi dla siebie nawzajem we wspólnotach. W jednej z homilii ks. Krzysztof Kralka SAC przypomniał, że rozpoczynający się „rok Święty Miłosierdzia to rok, który musi inspirować do tego, by nie szukać siebie”. „Każdy z nas jest wezwany do bycia miłosiernym – biorąc miłosierdzie, dawaj miłosierdzie” – powiedział Moderator Generalny Wspólnoty.

Rekolekcje były okazją do integracji i bliższego poznania się odpowiedzialnych z różnych regionów i prowincji. Był to czas budowania jedności i wzajemnego ubogacania się zdobytym doświadczeniem.