Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

II sesja Szkoły Animatora w Prowincji Przemysko-Rzeszowskiej

Prowincja przemysko-rzeszowska

II sesja Szkoły Animatora w Prowincji Przemysko-Rzeszowskiej

W dniu 15 stycznia 2022 r. odbyła się druga część Szkoły Animatora w prowincji przemysko-rzeszowskiej, którą poprowadziła Moderator Prowincji - Ewa Adamowicz wraz z Barbarą Stadnik. Podczas spotkania słuchaliśmy Słowa Bożego, uczyliśmy się głosić świadectwo oraz prowadzić uwielbienie.