Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

„Dwie drogi” – nowy podręcznik formacyjny


autor:

„Dwie drogi” – nowy podręcznik formacyjny

Z radością informujemy, że opublikowany został kolejny podręcznik formacyjny „Dwie drogi”. Jest on owocem pracy uczestników II stopnia Diakonii Nauczania naszej Wspólnoty.

Motyw dwóch dróg można spotkać już w Starym Testamencie. Odnajdujemy go również w nauczaniu Jezusa. „Dwie drogi” to dwie możliwości, jakie ma do wyboru człowiek – drogę życia lub drogę śmierci. Nie ma trzeciej drogi lub alternatywnego wyjścia. Człowiek stworzony przez Boga jako wolny, zaproszony jest do podejmowania wyborów. Stanowią one nieodzowną część jego życia. W świetle Biblii podejmowanie wyboru zawsze wiąże się z decyzją, czy idę z Bogiem, czy bez Niego.

Podręcznik jest próbą ukierunkowania każdego na drogę życia poprzez poznanie i wdrożenie w życie rad, które zostawił nam Bóg. Dziesięć przykazań, w które chcemy się wsłuchać i przyjąć do swojego serca, to drogowskaz do życia w obfitości – życia wolnego, spełnionego i przeżytego w harmonii z samym sobą, drugim człowiekiem i Bogiem. Przyszłość człowieka i jego bliskich związana jest z wyborami, których dokonuje każdego dnia. Dlatego Bóg daje wielki dar Dekalogu, nie jako obciążenie, ale jako pełne miłości i troski wskazówki prowadzące do szczęśliwego życia.