Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Spotkanie z biskupem Diecezji Łomżyńskiej oraz Siedleckiej

Spotkanie z biskupem Diecezji Łomżyńskiej oraz Siedleckiej

Ks. Łukasz Żaba SAC - Moderator Generalny wraz z ks. Krzysztofem Kralką SAC i Marta Mendrek - członkami Rady Generalnej Wspólnoty spotkali się dziś z biskupem Diecezji Łomżyńskiej Januszem Stepnowskim oraz biskupem Diecezji Siedleckiej Kazimierzem Gurdą. Dwa bardzo piękne spotkania w których omawiana była posługa wspólnot dla Kościoła lokalnego, wyzwania w ewangelizacji oraz proces zatwierdzenia kościelnego naszej Wspólnoty. Księża biskupi pobłogosławili działania oraz dalszy wzrost i rozwój Przyjaciół Oblubieńca.