Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Droga Krzyżowa Przyjaciół Oblubieńca z Rzeszowa

Prowincja przemysko-rzeszowska

Droga Krzyżowa Przyjaciół Oblubieńca z Rzeszowa

W sobotę 29 lutego Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca z parafii św. Józefa Kalasancjusza Rzeszowa  uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. Była to jednak dość nietypowa inicjatywa, gdyż trasa liczyła ok. 10 km. Celem było towarzyszenie Panu Jezusowi w Jego męce, lecz także przyświecały nam intencje o rozwój wspólnoty i zorganizowanie Seminarium Odnowy Wiary na terenie sąsiedniej parafii (kościół pw. św. Rocha).

Dzień rozpoczęliśmy od Mszy Świętej. W liturgii szczególnie wybrzmiewał głos: „Pójdź za mną” (Łk 5, 27). Także na poszczególnych stacjach towarzyszyły nam rozważania z książki Ks. Krzysztofa Kralki „Zbawienie przychodzi przez Krzyż”, gdzie również zawarte było wezwanie „Pójdź za mną”. Mijając kolejne kościoły i kapliczki, mogliśmy w ciszy słuchać głosu Bożego i modlić się. Obowiązkowym elementem w przeżywaniu tego nabożeństwa pasyjnego był krzyż, który każdy uczestnik zabrał ze sobą. Dla wielu taka forma przeżywania postu była walką z własną słabością. Dotyczyło to zarówno bólu fizycznego jak i zmagania się z codziennymi problemami.

Znamienny jest także fakt, że nasza inicjatywa została bardzo pozytywnie odebrana przez lokalną społeczność. Otrzymaliśmy błogosławieństwo od proboszczów kościołów, które nawiedzaliśmy. Poza tym pod koniec drogi krzyżowej podchodzili do nas przechodnie i pytali o cel naszej wędrówki. Najwytrwalsi Przyjaciele Oblubieńca nie tylko doszli do ostatniej stacji, która była przy kapliczce Św. Rocha w Słocinie, ale ponadprogramowo nawiedzili Grotę Matki Bożej. Głęboko wierzymy, że podjęty trud i modlitwa przyniesie owoce. W przeżywaniu Drogi Krzyżowej towarzyszył nam duszpasterz o. Mariusz Kożuchowski, który także sprawował Eucharystię.