Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Rekolekcje w Sokółce: "Życie w uwielbieniu"

Prowincja białostocka

Rekolekcje w Sokółce:

11 stycznia 2020r. w Zespole Szkół w Sokółce odbyły się rekolekcje: „Życie w uwielbieniu”, które prowadził ksiądz Krzysztof Kralka, a Przyjaciele Oblubieńca włączyli się w organizację spotkania.

Podczas tego spotkania mogliśmy się dowiedzieć, że uwielbienie to coś więcej niż pieśni czy słowa wypowiadane na modlitwie. To wywyższenie Boga, oddawanie mu czci, jakiej jest godzien. To stawianie Go na pierwszym miejscu niezależnie od okoliczności. Prawdziwym szczytem uwielbienia jest Eucharystia, najpiękniejsza modlitwa, w której możemy uwielbiać i radować się bliskością Jezusa Chrystusa, który przychodzi do naszych serc w Komunii Świętej.

Eucharystię ks. Krzysztof sprawował w Parafii p.w. Św. Antoniego w Sokółce, w miejscu Cudu Eucharystycznego.
W rekolekcjach wzięło udział ponad 400 osób. To był piękny czas uwielbienia Boga.