Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Sesja formacyjna o Wspólnocie dla wspólnot prowincji warszawskiej

Prowincja warszawska


autor:

Sesja formacyjna o Wspólnocie dla wspólnot prowincji warszawskiej

W sobotę (16 września) w sali teatralnej „Scena Ołtarzew” w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, odbyła się sesja formacyjna o Wspólnocie dla wspólnot prowincji warszawskiej. W spotkaniu, które prowadzili ks. Krzysztof Kralka SAC, moderator generalny Wspólnoty, oraz Marta Mendrek, moderator prowincji białostockiej, wzięło udział około 400 osób.

Uczestnicy sesji poznali historię powstania Wspólnoty oraz zostali wprowadzeni w jej charyzmat, duchowość i wizję formacji. Ważnym zagadnieniem była eklezjalność Wspólnoty, czyli jej osadzenie w Kościele powszechnym, diecezjalnym i w parafii, oraz współpraca z innymi wspólnotami w dziele ewangelizacji. Głoszący ukazali również starotestamentalną funkcję przyjaciela oblubieńca oraz jej aktualizację w życiu św. Jana Chrzciciela i w naszej Wspólnocie.

Konferencje, wspólna modlitwa oraz dzielenie doświadczeniem wiary pozwoliło wielu osobom na nowo odkryć swoje miejsce we Wspólnocie, a także sposób osobistej realizacji misji przyjaciela Oblubieńca we współczesnym świecie.