Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Święto wspólnoty z Przemyśla 2019

Prowincja lubelska

Święto wspólnoty z Przemyśla 2019

W sobotę 15 czerwca w Heluszu odbyło się Święto Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca z Przemyśla.

W duchu odpowiedzialności za jedność i rozwój duchowo - ludzki naszej Wspólnoty, 15 czerwca b.r. udaliśmy się na dzień skupienia do Helusza, do pięknie położonego ośrodka - aktualnie Ruchu Światło - Życie. Przybyło nas ok. 20 osób na czele z opiekunem Wspólnoty ks. Markiem Szczęsnym. Cieszyła nas obecność dzieci.

Rozpoczęliśmy Eucharystią, dziękując Panu Bogu za rok pracy formacyjnej i mocą Ducha Świętego trwania we Wspólnocie. Bóg ukazując nam całą prawdę o naszym człowieczeństwie, uzdrawiał relacje, uczył miłości. Przez Słowo Boże poznawaliśmy coraz bliżej Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, stawaliśmy się Jego przyjaciółmi.

W czytanej Ewangelii Mateusza (5,33-37) usłyszeliśmy Słowa Jezusa do uczniów: "Wcale nie przysięgajcie- ani na niebo, ani na ziemię, ani na Jerozolimę, ani na głowę. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co ponadto jest, od Złego pochodzi". W homilii Ksiądz podkreślił nakaz Jezusa, aby być odpowiedzialnym za swoje słowa. Aby szczera, jednoznaczna, pełna prawdy mowa, rodziła zaufanie i relacje miłości między ludźmi. To też ważny element jedności Kościoła Chrystusowego do której nawoływał już św. Paweł wspólnotę w Koryncie (2 Kor 5, 14-21), a aktualnie wzywa i naszą Wspólnotę.

Temat odpowiedzialności, przedmiot naszej bieżącej formacji, był myślą przewodnią konferencji. W przytoczonej Księdze Rodzaju sam Bóg - Stwórca Wszystkiego zaprasza nas do współpracy, do odpowiedzialności za to wszystko, co ze swojej łaskawości przeznaczył w nasze władanie. Jako dzieci Boże, to powołanie, to zadanie mamy wykonywać z miłością, w dobrze pojętej wolności, świadomi konsekwencji swoich decyzji i czynów. Szukając Prawdy i Mądrości w Słowie Bożym, będziemy użyźniać glebę naszego serca i mimo naszej ludzkiej słabości, będziemy zdolni odczytywać i wypełniać wolę Stwórcy.

Czasem kontemplacji ukrzyżowanego Jezusa, była Droga Krzyżowa. To Jezus, cierpiący Sługa Jahwe, wypełniając do końca wolę Ojca, w odpowiedzialności za nasze zbawienie, poniósł śmierć na krzyżu. Nasza odpowiedzialność za rodzinę, Ojczyznę, Kościół, naszą Wspólnotę wymaga też ofiary, wyrzeczeń, modlitwy, postu, jałmużny. Postacie Świętych i Błogosławionych umieszczone przy każdej stacji Drogi Krzyżowej to wzory do naśladowania w naszym kroczeniu za Jezusem i prowadzeniu odpowiedzialnego, Bożego życia. 

Ciekawą formą naszej współodpowiedzialności za całą Wspólnotę "Przyjaciele Oblubieńca ", za budowę Centrum Formacji, była owocna aukcja rysunków i obrazków, pracowicie i z kunsztem artystycznym wykonanych przez naszego wspólnotowego Brata Grzegorza Kawkę.

Nie zabrakło wspólnoty stołu zapełnionego pieczonymi kiełbaskami, bogatymi dodatkami i różnorodnymi słodkościami. Nad całą piękną okolicą zabrzmiały pieśni nabożne, ale i też biesiadne. Na zakończenie dziękowaliśmy Bogu, za ten piękny dzień, "który dał nam Pan", a gospodarzom miejsca za życzliwe przyjęcie.