Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Relacja z V Kapituły Generalnej


autor:

Relacja z V Kapituły Generalnej

Za nami V Kapituła Generalna wspólnoty w Warszawie.  Kolejny już raz odpowiedzialni z całej Polski spotkali się razem aby podejmować najważniejsze decyzję dotyczące Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

W piątek jednym z pierwszych punktów programu była wspólna Msza święta, której przewodniczył i homilie wygłosił ks. Piotr Spyra – członek Rady Generalnej i Asystent Kościelny wspólnoty w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Następnie miało miejsce wystąpienie ks. Krzysztofa Kralki SAC, który podsumował poprzedni rok we wspólnocie oraz zaprezentował najbardziej priorytetowe obszary dla rozwoju wspólnoty.

Drugi dzień  kapituły to czas obrad i dzielenia się spostrzeżeniami funkcjonowania wspólnoty w grupach. W ciągu całego dnia wszyscy uczestnicy poruszali tematy tożsamości, struktury, formacji oraz finansów wspólnoty. Całość była szeroko omawiana z Radą Generalną wspólnoty na czele z moderatorem ks. Krzysztofem Kralką SAC.

Dzień zakończył się modlitwą o rozeznanie dotyczące budowy domu formacyjnego dla dziewcząt. Pan Bóg przez słowa i obrazy przekonywał zebranych, że dzieło jest  wielkim pragnieniem Jego serca.

Podczas kapituły zapadały także ważne decyzje personalne.Ksiądz Łukasz Żaba SAC został  mianowany przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC Wicemoderatorem Generalnym wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.