Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie

Adres: ul. Chełmska 20
22-200 Włodawa

Spotkania: wtorek, godz. 19:15, w kościele

W lutym 2019 r. zawiązała się licząca ok. 17 osób wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca”. Wspólnota jest zróżnicowana pod względem wiekowym (najmłodsza osoba ma 32 lata, najstarsza 77 lat). Do wspólnoty należą ludzie, którzy chcą wzrastać w wierze i być bliżej Jezusa. Członkowie wspólnoty gromadzą się w każdy wtorek o godz. 1915 na wspólnej modlitwie, konferencji i dzieleniu się w grupkach.