Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie

Pasterz: ks. Michał Siduniak

Administrator: Magdalena Siwek

Wiceadministrator: Alina Jakubisiak

Adres: ul. Długa 40
07-130 Łochów

E-mail: po.parafialochow@gmail.com

Media:

Spotkania: wtorek, godz. 18.00 - Msza Święta i spotkanie bezpośrednio po Mszy w kościele

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie

Łochowska Wspólnota "Przyjaciele Oblubieńca" powstała w lutym 2014 roku. Wtedy odbyło się pierwsze Seminarium Odnowy Wiary, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Po jego zakończeniu oficjalnie zawiązała się wspólnota. Inicjatorką i jednocześnie administratorem była Paulina Gontarz (obecnie odpowiedzialna za region drohiczyński ), a duszpasterzem ks. Łukasz Skarżyński. W kolejnych latach posługę duszpasterską pełnili ks. Arkadiusz Siergiejuk,  ks. Adam Niewęgłowski, ks. Piotr Jarosiewicz.  Obecnie wspólnota liczy ok 70 osób. Staramy się realizować charyzmat naszej wspólnoty. Bierzemy udział w kursach ewangelizacyjnych organizowanych przez SNE św. Józefa w Drohiczynie oraz angażujemy się w posługi przy ich organizacji. Jesteśmy także do dyspozycji naszego ks. Proboszcza, służymy pomocą w ciągu roku w akcjach odbywających się w parafii. Wspieramy również wspólnoty w naszym regionie.