Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Śladami miłości - rozważania Drogi Krzyżowej

Autor:
Data wydania:
Sześć tematycznych rozważań, na sześć tygodni Wielkiego Postu, które pomogą Ci przejść drogą wiary, ufności, ubóstwa, miłości, miłosierdzia i pokory. Wierzę, że przygotowane rozważania poprowadzą Cię tą samą drogą, którą kroczył Jezus. Z Nim ta droga nigdy nie jest taka sama.

SPIS TREŚCI: 

Wprowadzenie
Odprawianie Drogi Krzyżowej

I.  Droga wiary
II. Droga ufności
III. Droga ubóstwa
IV. Droga miłości
V. Droga miłosierdzia
VI. Droga pokory

Śladami miłości - rozważania Drogi Krzyżowej