Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Nowy podręcznik formacyjny "Szkoła relacji"


autor:

Nowy podręcznik formacyjny

Bóg, który jako Trójca Święta jest w odwiecznej relacji Trzech Osób Boskich, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, od samego początku zaprosił go do budowania relacji z innymi. Wyrazem dojrzałych relacji międzyosobowych jest miłość, rozumiana jako postawa niezależna od reakcji ze strony osoby, którą kochamy. Szczytem miłości chrześcijańskiej jest miłość nieprzyjaciół realizowana poprzez akt przebaczenia i pojednania.

Szkoła relacji to czas, w którym jesteś zaproszony do rozwijania dojrzałych relacji osobowych z Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym. Będziesz miał okazję, by lepiej poznać siebie w aspekcie relacji z innymi, nauczyć się zasad prawidłowej komunikacji oraz kształtować umiejętności właściwego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych relacjach. Naśladując Boga, nauczysz się prawdziwie kochać nie tylko swoich przyjaciół.