Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Hasło roku 2023/2024 "Poznaj pragnienia Mojego Serca i przyjmij Moje Słowo"


autor:

Hasło roku 2023/2024

Hasło nowego roku formacyjnego 2023/2024 brzmi "Poznaj pragnienia Mojego Serca i przyjmij Moje Słowo". 

Przez naszą formację poznajemy Serce Jezusa, ale obecnie jesteśmy szczególnie zaproszeni do wsłuchiwania się w PRAGNIENIA Tego Serca.

Fragmenty Słowa Bożego, które będą nam towarzyszyć:

 J 15, 4
"Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie".

 Mk 16, 15-18 "I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

 Kol 3, 14 "Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości".