Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Zmiany w Radzie Generalnej


autor:

Zmiany w Radzie Generalnej

Rada Generalna przyjęła prośbę ks. Krzysztofa KralkI SAC o rezygnacji z funkcji członka Rady Generalnej. Na to miejsce dołączy Małgorzata Kiluk z Prowincji Białostockiej. Obowiązki Sekretarza Generalnego przestaje pełnić Marta Mendrek (nadal pozostaje członkiem rady), a na jej stanowisko został powołany Tomasz Kiluk. Sekretarz Generalny sporządza protokoły ze spotkań Rady Generalnej oraz jest głosem doradczym. Nowym członkom życzymy mocy Ducha Świętego na czas posługi!

Aktualny skład Rady Generalnej znajduje się na stronie --> kliknij tutaj.