Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Mamy nowego Moderatora Generalnego!

Mamy nowego Moderatora Generalnego!
W sobotę 22 lutego 2020 podczas VI Kapituły Generalnej została oficjalnie ogłoszona zmiana na stanowisku Moderatora Generalnego Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Prosimy o zapoznanie się z listem od ks. Krzysztofa Kralki SAC:

Kochani! Po 10 latach kierowania Wspólnotą Przyjaciele Oblubieńca jako Moderator Generalny postanowiłem poprosić Radę Generalną o przyjęcie mojej dymisji. We wrześniu 2019 r., po procesie rozeznania i modlitwie, postanowiliśmy, że zakończenie mojej posługi Moderatora Generalnego nastąpi w czasie Kapituły Generalnej. 

Te 10 lat to przepiękny czas Bożego prowadzenia i podejmowania decyzji konstytuujących naszą Wspólnotę. Wiele się wydarzyło, a ja mogłem przez te lata patrzeć, jak Wspólnota dojrzewa i staje się gotowa do tego, by formowani odpowiedzialni mogli przejmować coraz większe zadania.

Dziś chcę służyć naszej Wspólnocie najlepiej, jak potrafię, dając jej to, co jest najbardziej potrzebne. Poproszono mnie, bym pozostał członkiem Rady Generalnej, odpowiadając z jej ramienia za kilka bardzo ważnych przestrzeni we Wspólnocie. W pierwszej kolejności będę się zajmował formacją członków Przymierza Wspólnoty, odpowiadając za okres kandydacki, jak i za formację permanentną. Moim zadaniem będzie również koordynowanie tworzenia Centrum Formacji oraz troska o relacje ze wspólnotami wchodzącymi w skład Rodziny Przyjaciół Oblubieńca. Tej pracy będzie nadal dużo, ale w obecnym stanie Wspólnoty nie da się jej łączyć z obowiązkami,jakie ma Moderator Generalny.

Chcę podziękować wszystkim, z którymi przez te 10 lat przyszło mi współpracować i zakładać fundamenty naszej Wspólnoty. Jesteście wspaniali, a wasze oddane serca pozwoliły, że jako Wspólnota jesteśmy dziś w tym miejscu. Zdaję sobie również sprawę z tego, że jako człowiek słaby i grzeszny wielokrotnie zawodziłem i nie stawałem na wysokości zadania. Przepraszam za każdą taką sytuację.

Wierzę mocno, że Wspólnota pod wodzą nowego Moderatora Generalnego – ks. Łukasza Żaby SAC – będzie nadal służyła Kościołowi w tych przestrzeniach, do których zaprosi ją Pan.

ks. Krzysztof Kralka SAC