Wiadomości

Aktualności z życia naszej wspólnoty

Pierwszy dzień III Kapituły Generalnej Wspólnoty


autor:

Pierwszy dzień III Kapituły Generalnej Wspólnoty

W Konstancinie-Jeziornie rozpoczęła się dziś III Kapituła Generalna Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, która zgromadziła blisko 180 osób odpowiedzialnych za nasze wspólnoty.

Kapituła jest corocznym spotkaniem wszystkich odpowiedzialnych za lokalne wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca.

Rozpoczęła się od uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Moderatora Generalnego Wspólnoty, ks. Krzysztofa Kralki SAC. W homilii, nawiązując do Ewangelii o cudownym połowie ryb dokonanym przez Apostołów na słowo Jezusa, podkreślił on potrzebę działania razem z Bogiem i z Jego inicjatywy. Wówczas nawet gdy po ludzku coś wydaje się niemożliwe, dokonuje się to mocą Boga.

„Apostołowie złowili to mnóstwo ryb w czasie, kiedy nikt o zdrowych zmysłach nawet nie myślał o połowie. Ich sieci były zbyt słabe, by utrzymać tak wiele ryb. Po ludzku to było po prostu nie możliwe! Nie oszukujmy się – cudowny połów ludzi dla Chrystusa przerasta nasze ludzkie siły i możliwości. Patrząc po ludzku nie jesteśmy przygotowani na tak obfite dzieło ewangelizacji i chrześcijańskiej formacji, którego doświadczamy w naszej Wspólnocie. Ale kiedy robimy to razem z Jezusem i na Jego wezwanie, wszystko jest możliwe!”

Ks. Krzysztof przestrzegł też przed podejmowaniem jakiejkolwiek działalności ewangelizacyjnej na własną rękę i bez Bożej inicjatywy. „W Kościele nie ma miejsca na samowolkę. Zawsze gdy tak się dzieje, doświadczamy porażki” – powiedział.

Moderator Generalny zaznaczył, że rozpoczynająca się Kapituła Generalna ma być czasem wsłuchiwania się w głos Boga, by rozpoznać Jego pragnienia i dążyć do ich wypełnienia w życiu i funkcjonowaniu Wspólnoty. Dlatego tuż po Eucharystii zgromadziliśmy się na wspólnej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Uwielbialiśmy Go w tym ważnym dla nas czasie i prosiliśmy o to, by stał się on przestrzenią obfitego działania Ducha Świętego w naszej Wspólnocie.