Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Kościół pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej

Adres: Brzeska 33
21-500 Biała Podlaska

Spotkania: środa, godz. 19:00

Wspólnota w Białej Podlaskiej zawiązana została w czerwcu 2019 roku po zakończeniu Seminarium Odnowy Wiary. Obecnie liczy ona około 40 osób spotykających się co środę na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa i dzieleniu tym, co Bóg czyni w życiu każdego z nich. Większość z członków wspólnoty przed każdym spotkaniem uczestniczy w parafialnej Eucharystii, a comiesięczna wspólna adoracja to moment zapatrzenia w Jezusa – Oblubieńca i przestrzeń do nabrania sił na kolejne życiowe zmagania. Dla każdego z Przyjaciół Oblubieńca czasem szczególnej radości są wspólne agapy będące okazją do nawiązania bliższych relacji i poznania się lepiej. Przyjaciele Oblubieńca włączają się także aktywnie w życie parafii niosąc pomoc tam, gdzie aktualnie jest to potrzebne.