Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia Matki Boskiej Królowej Meksyku w Laskach

Pasterz: ks. Jan Elczyk

Administrator: Małgorzata Dziekańska

Wiceadministrator: Barbara Kowalska

Adres: ul. 3 maja 40/42
05-080 Laski

Media:

Spotkania: w środy o 19.30 w sali w Domu Parafialnym

Parafia Matki Boskiej Królowej Meksyku w Laskach

Obecność Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Laskach datuje się na  dzień 23 czerwca 2018 r. Tego dnia, podczas odbywającego się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Patronalnego Święta Wspólnoty, wspólnota lasecka otrzymała ikonę i została włączona w struktury Przyjaciół Oblubieńca.

Rok wcześniej ówczesny wikariusz parafii, ks. Łukasz Duda, którego wielkim pragnieniem było zawiązanie w Laskach wspólnoty dla dorosłych,  w oparciu o podręcznik formacyjny Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, samodzielnie przeprowadził w parafii dwa Seminaria Odnowy Wiary. Owocem tych seminariów były dwie grupki osób, spotykających się raz w tygodniu, na dzieleniu się z rozważanego Słowa Bożego i adoracji. Staraniem ks. Łukasza,  z tych osób, zawiązała się wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Ksiądz Łukasz był pierwszym pasterzem, administratorem i animatorem wspólnoty. Zainicjował również przygotowania do przeprowadzenia w parafii kolejnego Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym ale tym razem już przez Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca.

Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym przeprowadzone przez Region Ożarowski Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca rozpoczęło się w listopadzie 2019 r. Ekipę SOW tworzyli członkowie Wspólnoty z Ożarowa Mazowieckiego wspierani przez Wspólnotę z Warszawy z ul. Broniewskiego. Po jego zakończeniu,  z końcem lutego 2020 r. lasecka wspólnota otrzymała „drugie życie”. Dzięki łasce Pana Boga na starym fundamencie powstała „nowa budowla”, która oparła się zawirowaniom wynikłym z pandemii korona wirusa (w marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan epidemii co w konsekwencji doprowadziło do izolacji i zamknięcia min. kościołów).

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca w Laskach jest jedną z mniej licznych wspólnot (10 osób) ale mocno zakorzenionych w Panu Bogu. Naszym Pasterzem jest Ksiądz Jan, który jest na każdym naszym spotkaniu.  Spotykamy się co tydzień w środy o godzinie 19.30. Jeśli jest to możliwe uczestniczymy w Eucharystii Parafialnej poprzedzającej spotkanie. Na początku roku formacyjnego w jedną z niedziel po każdej Eucharystii dajemy krótkie świadectwa i informujemy Parafian o Wspólnocie. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach. Nasz plakat informacyjny znajduje się w gablocie z ogłoszeniami, przy wejściu do Kościoła Parafialnego.

   Spotkanie Wspólnotowe zaczyna się od  modlitwy, później w grupkach dzielenia rozmawiamy o treściach z podręcznika, które zgłębialiśmy w danym okresie, następnie jest podsumowanie tygodnia formacji – głoszenie połączone z Uwielbieniem, Dziesiątka Różańca w intencji Kościoła, Ogłoszenia, Błogosławieństwo. Raz w miesiącu mamy Eucharystię Wspólnotową w Kaplicy połączoną z Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy.

   Mamy program formacyjny; podręczniki, spotkania, rekolekcje, warsztaty dla animatorów i głoszących, kursy.

Naszym celem – jako Przyjaciół Oblubieńca, czyli przyjaciół Jezusa – jest pokazanie ludziom Pana Jezusa, by odkryli Go i zakochali się w Nim. Aby Kościół (Oblubienica) zakochał się w swoim Oblubieńcu – Chrystusie. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca jest wspólnotą formacyjno-ewangelizacyjną, ponieważ jesteśmy uczniami (formujemy się) i jednocześnie jesteśmy misjonarzami (ewangelizujemy) dla innych i dla siebie też.