Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia Ducha Świętego w Białymstoku

Pasterz: Łukasz Laszuk

Administrator: Jolanta Chodźko

Wiceadministrator: Leszek Dec

Adres: ul. Sybiraków 2
15-204 Białystok

Media:

Spotkania: środa, po Mszy Świętej o godz. 18.00 w dolnym kościele

Parafia Ducha Świętego w Białymstoku

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w parafii Ducha Świętego powstała 5 lat temu i jest jedną z najmłodszych wspólnot istniejących na terenie parafii. Od samego początku opiekę nad nią sprawuje ks. Łukasz Żuk. Liczba osób formujących się wynosi 119. Spotkania, które poprzedza próba scholi, odbywają się w każdą środę po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Mają one charakter otwarty. Spotkania odbywają się w dolnym kościele i polegają na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem Boga w życiu i wysłuchaniu konferencji.

Dodatkową formą formacji są coroczne wyjazdy rekolekcyjne, wycieczki czy też pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej lub Wilna. Członkowie jednoczą się również poprzez wspólne oglądanie filmów o tematyce religijnej. Wspólnota uczestniczy w życiu parafii poprzez pomoc w różnych inicjatywach takich jak przygotowanie żłóbka, ciemnicy, grobu pańskiego, rozważań drogi krzyżowej. Członkowie angażują się w regularną adorację Najświętszego Sakramentu.

We wspólnocie działają Diakonia Muzyczna, Diakonia Modlitwy i Diakonia Miłosierdzia. Poprzez posługę w różnych kursach i rekolekcjach wspólnota angażuje się w życie Kościoła lokalnego.