Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Życzenia Wielkanocne 2022 r.


autor:

Życzenia Wielkanocne 2022 r.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Kol 3, 1-2


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę, aby moc

płynąca ze zmartwychwstania Jezusa wyrwała Cię z niewoli grzechu, niewiary,

braku nadziei i perspektyw na lepsze jutro. Niech Duch Święty wskrzesza w Tobie

pragnienie życia, wypełniania Bożej woli i doda siły do codziennych zmagań.

Niech Boży pokój zamieszka w Twoim sercu i rodzinie.ks. Łukasz Żaba SAC
Moderator Generalny Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca