Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Zaproszenie do uczestnictwa w kursie "CHARIS-Służebne Przywództwo"


autor:

Zaproszenie do uczestnictwa w kursie

Mając na uwadze, jak ważny jest rozwój duchowy, intelektualny oraz współpraca dla ewangelizacji - która jest jednym z głównych zadań naszej wspólnoty - chcemy angażować się i uczestniczyć w wydarzeniach na
które zaprasza Kościół w Polsce.


W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych (w pierwszej kolejności administratorów i animatorów) do wzięcia udziału w projekcie "CHARIS-służebne przywództwo" powołanym w Kościele katolickim przez Papieża Franciszka.

CHARIS - Służebne Przywództwo

Charis – strumień łaski. CHARIS to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim. Służba została powołana przez papieża Franciszka i oficjalnie weszła w życie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019r. Charis jest ciałem służebnym, nie zarządzającym. Nie sprawuje jurysdykcji nad katolicką odnową charyzmatyczną, ale zostało powołane, aby służyć na rzecz wszystkich, którzy utożsamiają się z nurtem charyzmatycznej odnowy Kościoła.

Międzynarodowa Służba CHARIS w styczniu 2021 zorganizowała kurs pt.: “Służebne Przywództwo” dla liderów i animatorów różnych grup, ruchów i wspólnot na całym świecie. Polski oddział CHARIS, uwzględniając m.in. tłumaczenie tego kursu rozpoczął polską edycję w lutym 2021. W tym kursie wzięło udział ponad 1400 osób z całej Polski, w tym osoby z naszej wspólnoty "Przyjaciele Oblubieńca", które zachęcają, aby wziąć udział w kolejnej edycji tego kursu.

Tematyka spotkań on-line:
1. Historia i tożsamość CCR

2. Misja CHARIS

3. Eklezjologia

4. Teologia Ducha Świętego (pneumatologia)

5. Chrzest w Duchu Świętym

6. Ekumenizm

7. Dobra nowina (Jezus)

8. Elementy spotkania modlitewnego

9. Ewangelizacja

10. Wstawiennictwo

11. Życie przywódcy

12. Służba ubogim

13. Charyzmaty

14. Ciało Chrystusa (wspólnota)

.

.

Start II edycji: 17 września 2021 r.

Start III edycji: 22 października 2021 r.

Zapisy i szczegóły: https://sluzebneprzywodztwo.org/o-kursie/