Komunikaty

Ogłoszenia wspólnotowe

Komunikat w związku z koronawirusem

Komunikat w związku z koronawirusem

Lublin, 11.03.2020

KOMUNIKAT MODERATORA GENERALNEGO

WSPÓLNOTY PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA


 W obliczu zagrożenia epidemią, zachęcam wszystkich do ufnej modlitwy o jej opanowanie i oddalenie. Proszę o szczególną modlitwę za wszystkich chorych, ich najbliższych, za służbę zdrowia, całą naszą Ojczyznę i rządzących. Proszę również, aby z całą roztropnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z najnowszymi rozporządzeniami władz państwowych oraz inspektorów sanitarnych zachęcam (nie nakazuję), aby przez najbliższe dwa tygodnie zawiesić spotkania formacyjne wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca oraz formację. Gorąco zachęcam natomiast, by pozostając w domach, być świadkiem wiary i trwać na modlitwie, poście oraz czynić pokutę. Trwajmy w jedności i módlmy się o nawrócenie serc!

Serdecznie wszystkim błogosławię

Ks. Łukasz Żaba SAC