Rada regionu łomżyńskiego październik 2019

Łomża

Pożegnanie o. Tomasza Jędrucha - pasterza Przyjaciół Oblubieńca w Rzeszowie

Rzeszów

Sesja Tożsamościowa w Anglii 6.10

Sesja tożsamościowa

Wtorek, 15 października 2019

św. Teresy od Jezusa, dz dK – wsp.

Rok: C, I

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 74

Czytania:
Rz 1, 16-25; Ps 19 (18); Łk 11, 37-41

Kalendarium

16-16 listopada 2019

Rekolekcje dla animatorów i administratorów w Prowincji WARSZAWSKIEJ

Wydawnictwo