Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu

Pasterz: ks. Antoni Wita

Administrator: Bogumiła Krulak

Wiceadministrator: Renata Kołacińska

Adres: ul. Polna 8
62-800 Kalisz

Spotkania: salka, poniedziałek, godz. 19.00

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca  przy parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu zawiązała się  po Seminarium Odnowy Wiary w 2017 roku. Od tego czasu formujemy się pod opieką naszego pasterza ks. Antoniego Wita, który jest jej proboszczem. Nasza wspólnota liczy 15 osób. Stale przychodzi grupa około 10-12 osób. Są  u nas osoby młodsze, w wieku średnim i osoby starsze. W ramach wspólnoty powstały diakonie: muzyczna,  głoszenia, techniczna. Członkowie Wspólnoty uczestniczą w tzw. życiu parafii poprzez aktywny udział w przygotowaniach np. Drogi krzyżowej , uczestnictwa podczas Mszy św. z modlitwą uwielbienia. Codzienna formacja i cotygodniowe spotkania pomagają nam doświadczać Bożej obecności i Jego miłości do nas. We wspólnocie  rozwijamy się i  uczymy się patrzeć na drugiego człowieka z miłością .