Struktura

Struktura organizacyjna wspólnoty

Parafia św. Jadwigi w Białymstoku

Adres: ul. Słonecznikowa 8
15-664 Białystok

E-mail: parafiaswjadwiga@gmail.com

Spotkania: poniedziałek, po Mszy św. o godz. 18.00 w dolnym kościele

Parafia św. Jadwigi w Białymstoku

Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii miało swój początek 13 II 2016 roku. Na zakończenie SOW,  22 V 2016 r. podczas uroczystej Mszy św., abp Edward Ozorowski ogłosił zawiązanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, której administratorem został miejscowy wikariusz –ks. Paweł Kamiński. Wspólnota liczyła wówczas  ok 100 osób o bardzo zróżnicowanym przedziale wiekowym, ze znaczną przewagą kobiet. Zawiązała się  grupa muzyczna.  Od września 2018 r. pasterzem naszej wspólnoty został ks. Tomasz Rogowski, a administratorem Elżbieta Święcicka, wcześniej ekonom. Powstały i zostały pobłogosławione przez ręce kapłana diakonie: muzyczna, modlitewna, porządkowa, multimedialna. Wspólnota rozwija się, formuje, jej członkowie integrują się. Obecnie uczęszcza na spotkania 80 osób.